Opłata recyklingowa od toreb foliowych

2018-02-18

W styczniu 2018 roku w życie wchodzi nowa ustawa regulująca nową opłatę recyklingową (zawierającą podatek) od toreb foliowych.

Opłacie podlegają cienkie torby z tworzyw sztucznych, których grubość nie przekracza 50 mikrometrów czyli najczęściej spotykane torby wydawane przy kasie. Z opłaty zwolnione są bardzo cienkie torebki o grubości poniżej 15 mikrometrów pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych do pakowania żywności sprzedawanej luzem.
Warto zaznaczyć, że przepis wynika z dyrektywy unijnej, której celem jest redukcja obrotu opakowaniami z tworzyw sztucznych. Obowiązek jej wprowadzenia w krajach członkowskich to grudzień 2018, więc w Polsce regulacja wchodzi z rocznym przyspieszeniem.

Początkowo zapis nie do końca regulował kwestie opodatkowania opłaty recyklingowej, której wysokość została ustalona na poziomie 20 gr. (maksymalny koszt 1 zł).
W ostatnim czasie wystosowano pytania doprecyzowujące do ww ustawy, z odpowiedzi na te pytania wynika, że opłata recyklingowa podlega opodatkowaniu.
W związku z powyższym koszt dla klienta końcowego to nie 20 gr a 0,25 groszy brutto – przy czym jest to koszt samej opłaty recyklingowej. Przepisy nie zabraniają doliczania do tej kwoty marży dla sprzedawcy dzięki czemu cena końcowa może być znacznie wyższa.

Co ważne obrót tymi wyrobami podlega raportowaniu w cyklu rocznym. Oznacza to, że pierwszy raz w roku 2019 firmy będą zobligowane do złożenia sprawozdania za obrót opakowaniami za rok 2018, nie mniej jednak podatek będzie trzeba rozliczyć na bieżąco w roku 2018.

Kwestia opodatkowania torby budzi wiele kontrowersji wśród doradców podatkowych, którzy stoją na stanowisku iż sprzedawca jest nie jako inkasentem opłaty pobieranej na rzecz Państwa i nie powinna ona podlegać opodatkowaniu.

Jak opłata będzie obsługiwana w WAPRO Mag?
W systemie do prowadzenia gospodarki magazynowej i fakturowania WAPRO Mag opłata recyklingowa będzie połączona z mechanizmem znanym już użytkownikiem odnośnie doliczania Kosztów Gospodarowania Odpadami (KGO) do wyrobów elektronicznych.