Dotacje na prace badawczo-rozwojowe

2018-02-17

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Inteligentny Rozwój, pozwalający ubiegać się o środki na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Dla przedsiębiorców z sektora MŚP jest do rozdysponowania miliard złotych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to milion złotych. Wnioski będą przyjmowane od 2. października do 29. grudnia.

Więcej informacji na https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/dotacje-na-prace-badawczo-rozwojowe-dla-przedsiebiorcow/